Breed palet aan dienstverlening

LCG biedt een breed palet aan aanvullende dienstverlening. Naast containers denken wij ook voor breakbulk en projectlading graag met de klant mee over de beste invulling van zijn logistieke vraag. Op onze terminal is daarbij alle ruimte voor overdekte opslag, het stuffen en strippen van containers en het deskundig ompakken van lading.

Breakbulk en projectlading

- Alle faciliteiten voor lossen en laden
- Zeewaardig vastzetten op flatracks
- Hijsvermogen tot 100 ton

LCG beschikt over alle faciliteiten voor het lossen en laden van binnenvaartschepen met breakbulk of projectlading. Het op flatracks zeewaardig vastzetten van over de weg aangeleverde zware lading is een aparte specialiteit. Met onze twee kranen tillen wij elk object moeiteloos van en aan boord van schepen.

Shortsea

- Diepgang tot 5 meter
- Geen hoogtebeperking richting zeehavens
- ISPS-gecertificeerd

Een diepgang voor de kant van 5 meter maakt LCG tevens geschikt voor het afhandelen van shortsea-schepen. Onze terminal is ISPS-gecertificeerd. Wij voldoen daarmee aan de internationale voorschriften voor het veilig ontvangen van deze schepen. Op de vaarroutes naar en van de zeehavens gelden voor shortsea-schepen geen hoogtebeperkingen door bruggen.

Overdekte opslag

- Dedicated loodsruimte voor breakbulk
- Bovenloopkraan tot 25 ton
- Stuffen en strippen van containers

Voor het overdekt opslaan van breakbulk en het stuffen en strippen van containers is op de terminal volop loodsruimte beschikbaar. Hoe zwaarder de lading, hoe groter onze meerwaarde. Een bovenloopkraan tilt tot 25 ton.

Digitaal naar de toekomst

- Directe koppelingen met klanten
- Digitale afhandeling (douane)formaliteiten
- Actief deelnemer in nieuwe initiatieven

Digitalisering heeft bij ons alle aandacht. Met veel klanten en autoriteiten hebben wij directe koppelingen. Nieuwe digitale ontwikkelingen volgen wij op de voet, om zo onze dienstverlening steeds weer te kunnen verbeteren.

Heeft u een vervoersvraag? Bel direct voor een persoonlijk advies 0183 - 22 90 00